Inloggen

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Nieuwe gebruiker? Registeren

 

Uitgebreid zoeken

meer vacatures

Vacatures bij woningcorporaties

Lid raad van commissarissen

Werkgever
Woonvizier
Plaats
Made
Plaatsingsdatum
dinsdag 26 februari 2019
Sluitingsdatum
zondag 24 maart 2019

Solliciteer direct

Functieomschrijving

De RvC heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Tevens staat zij de directeur-bestuurder met raad terzijde en oefent het werkgeverschap uit ten opzichte van de directeur-bestuurder.

De Raad functioneert conform de (herziene woning)wet, de statuten van de Stichting en het reglement van de RvC. Woonvizier is lid van de koepelorganisatie Aedes. Zij hanteert de governancecode zoals die door Aedes is vastgesteld. De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging Toezicht Woningcorporaties (VTW).

Kijk voor het volledige profiel op www.van-haastert.nl

Wij vragen

Opleiding
WO
Ervaring
Zeer ervaren (>7 jaar)

In verband met het bereiken van het einde van de zittingsperiode van een lid, zoekt Woonvizier een nieuwe lid.

Het nieuwe lid beschikt over:

 1. De expertise van het Sociaal Domein.
 2. De kwaliteiten om de rol van toezichthouder in te vullen.
 3. De vaardigheden van een teamspeler, maar het lef heeft zich uit te spreken en een zekere dynamiek  aan het team toevoegt.
 4. (bij voorkeur) Lokale of regionale verbondenheid met het werkgebied van Woonvizier.

Ad. 1: De expertise van het Sociale Domein

 • Kennis van en ervaring met (onderdelen) van het sociale domein. Het “sociaal domein” omvat inspanningen op onder andere de volgende terreinen: 
 1. Zorg.
 2. Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning.
 3. Werk en inkomen, participatie en zelfredzaamheid.
 4. Reguliere en bijzondere bijstand (bijvoorbeeld schuldhulpverlening)
 • Kennis van en ervaring met de doelgroepen die door omstandigheden niet zelf in huisvesting kunnen voorzien bijvoorbeeld vanwege een (te) beperkt inkomen, senioriteit (ouderdom), lichamelijke of geestelijke beperkingen, een specifieke zorgvraag of omdat men vluchteling is.

Ad. 2: De rol van toezichthouder

Het toezichthouden bestaat uit een zorgvuldige invulling van drie onderstaande rollen:

 • Werkgever van het Bestuur.
 • Toezichthouder op het Bestuur.
 • Adviseur en klankbord voor het Bestuur. 

U beschikt over de ervaring en competenties (zie kopje Competenties) om deze drie rollen op correcte wijze in te vullen. 

Ad. 3 en 4

De genoemde punten 3 en 4 spreken voor zich.

 Competenties(*)

 • Authenticiteit.
 • Bestuurlijk inzicht.
 • Integriteit en moreel besef.
 • Leiderschap met faciliterende en coachende kwaliteiten.
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Overtuigingskracht.
 • Resultaat en klantgericht.
 • Samenwerkingsvermogen
 • Onafhankelijke oordeelsvorming.
 • Visie.
 • Zelfreflectie.

 

Wij bieden

Salaris
< € 25.000
Functiegroep
Directie/RvB/RvC
Contract
Tijdelijk
Dienstverband
Deeltijd <24 uur

Een interessante toezichthoudende functie bij een klantgerichte en financieel gezonde woningcorporatie.

Contact

Hein van Haastert, mobiel 06 - 20 43 18 01, email: welkom@van-haastert.nl

Over Woonvizier

Woonvizier is een woningcorporatie in de gemeente Drimmelen en het dorp Moerdijk. De corporatie heeft een bezit van ruim 2.700 woningen en heeft een sterke lokale en regionale verbondenheid.

De missie van Woonvizier laat zich aldus als volgt vertalen: “Woonvizier zet zich in voor passende en kwalitatief goede huisvesting voor huishoudens met een bescheiden inkomen en specifieke doelgroepen in het werkgebied. Woonvizier voelt zich mede verantwoordelijk voor een kwalitatief goede woon- en leefomgeving. Om dit te bereiken werkt Woonvizier intensief samen met haar partners.”

Het bieden van passende huisvesting aan huishoudens met lagere inkomens is de kerntaak. Door de vergrijzing zal veel aandacht nodig zijn voor de huisvesting van ouderen. Daarnaast zijn veel vaak jonge starters aangewezen op een betaalbare huurwoning van Woonvizier. Ook benutten ze binnen de wettelijke mogelijkheden de ruimte om huishoudens met (lagere) middeninkomens te huisvesten. Ze hebben ook specifiekere doelgroepen die door omstandigheden niet zelf in huisvesting kunnen voorzien bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of geestelijke beperkingen, een specifieke zorgvraag of omdat men vluchteling is.

Woonvizier biedt meer dan een passende woning alleen. Ze blijven zich inzetten voor een goede woonomgeving voor de huurders. Ook worden goede zorg- en welzijnsdiensten steeds belangrijker voor de groeiende groep senioren. Ze zien dit nadrukkelijk als een gezamenlijke opgave van Woonvizier, huurders, inwoners en hun partners zoals de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties. Ze blijven dus investeren in het onderhouden van goede bestaande en nieuwe netwerken en contacten.

Solliciteer direct

Filter corporatie-banen