Colofon

Werkaanwonen is een initiatief van Aedes – vereniging van woningcorporaties.

Aedes
Bezoekadres
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
088 233 3700

Postadres
Aedes vereniging van woningcorporaties
Postbus 93121
2509 AC Den Haag
www.aedes.nl

Opdrachtnemer
SGNM
Meander 651
6825 ME Arnhem
www.sgnm.nl

Beeldmateriaal WerkaanWonen
Woonveste – www.woonveste.nl
Laurenswonen – www.laurenswonen.nl
WonenLimburg – www.wonenlimburg.nl
Domesta – www.domesta.nl
Haag Wonen – www.haagwonen.nl
Wst Valburg – www.wstvalburg.nl