Pensioen woningcorporaties: goed voor later

Hoe vaak denk jij na over je financiële situatie na je pensioen? Hoe jonger je bent, hoe groter de kans dat je daar misschien helemaal niet zo mee bezig bent. Toch is het erg belangrijk om een goed geregeld pensioen te hebben, zodat je ook later geen financiële zorgen hebt. Welk pensioen woningcorporaties bieden aan hun medewerkers is helder vastgelegd in de CAO Woondiensten en goed geregeld, zodat je weet waar je aan toe bent.

Pensioen woningcorporaties

Woningcorporaties hebben een eigen bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenregeling van alle corporaties is ondergebracht in de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Als je bij een corporatie aan de slag gaat, int SPW voor jou de pensioenpremies. Het fonds keert het bedrag aan je uit als je met pensioen gaat. Als je eerder in een andere branche hebt gewerkt en nu bij een woningcorporatie gaat werken, kun je je eerder opgebouwde pensioen meenemen en onderbrengen bij SPW. Het pensioen van SPW vormt samen met een toelage uit de Algemene Ouderdomswet (AOW) en eventueel eigen spaargeld het bedrag dat je uiteindelijk elke maand krijgt, als je gepensioneerd bent.

Soorten pensioen woningcorporaties

Het SPW regelt verschillende soorten pensioen: het ouderdomspensioen, het partnerpensioen (dat jouw partner krijgt als je komt te overlijden) en het arbeidsongeschiktheidspensioen. In principe is de pensioengerechtigde leeftijd 68 jaar. Uiteraard kun je ook eerder of later stoppen met werken. Je kunt de datum waarop je met pensioen gaat uitstellen tot je zeventigste. Het arbeidsongeschiktheidspensioen krijg je als je bij een woningcorporatie werkt en arbeidsongeschikt raakt. Voor meer details hierover kun je terecht op de website van SPW.

Lijkt werken bij een woningcorporatie je wel wat?

Scroll naar boven