Salaris woningcorporaties: wat ga je verdienen?

Als je op zoek gaat naar een nieuwe baan, zijn er allerlei aspecten waar je op let, zoals de aard van het werk en de reistijd, maar ook het salaris dat je gaat verdienen. Als je van baan verandert, wil je er vaak niet op achteruitgaan en het is prettig om duidelijkheid te hebben over de salarisstappen die je kunt maken in je nieuwe functie. Het is fijn als dat goed is geregeld. 

Welk salaris woningcorporaties aan hun medewerkers moeten bieden, is vastgelegd in de CAO Woondiensten. Als je dus bij een corporatie gaat werken, ligt je inkomen helder vastgelegd en weet je waar je aan toe bent.

Salarisschalen woningcorporaties

Welk salaris woningcorporaties jou moeten bieden, is afhankelijk van het niveau van de functie die je gaat vervullen en of je starter bent op de arbeidsmarkt. Ieder functieniveau heeft zijn eigen salarisschaal met een minimum- en maximumniveau. Dat betekent dat je van tevoren duidelijk weet wat je gaat verdienen. 

Bekijk de salarisschalen in de CAO Woondiensten.

Loonsverhoging

In de cao is vastgelegd dat je bij normaal tot goed functioneren jaarlijks twee procent meer gaat verdienen. Als je je werk goed doet, groeit je salaris tot het maximum van je salarisschaal. Omdat er veel corporaties zijn met een eigen beoordelingssysteem, kan dat percentage ook hoger zijn. Je salaris kan ook groeien doordat cao-partijen een loonsverhoging zijn overeengekomen in de CAO Woondiensten. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat het salaris van medewerkers per 1 januari 2020 stijgt met 2,25 procent.

In de cao staan ook afspraken over je pensioen. Benieuwd wat die inhouden?

Vakantietoeslag en dienstjubileum

In de cao is ook vastgelegd dat je jaarlijks een vakantietoeslag van 8 procent van je jaarsalaris krijgt. De meeste woningcorporaties keren deze toeslag in mei uit. 

Ben je 12,5, 25 of 40 jaar in dienst bij een corporatie, dan heb je recht op een gratificatie.

Meer weten over de CAO Woondiensten?

Scroll naar boven