Inloggen

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Nieuwe gebruiker? Registeren

 

Uitgebreid zoeken

meer vacatures

Vacatures bij woningcorporaties

Directeur-bestuurder

Werkgever
Wonen Midden-Delfland
Plaats
Maasland
Plaatsingsdatum
maandag 22 oktober 2018
Sluitingsdatum
zondag 4 november 2018

Solliciteer direct

Functieomschrijving

Wonen Midden-Delfland is door aankomend vertrek van de huidige directeur-bestuurder naar het buitenland op zoek naar een opvolger. Een gedreven bestuurder die kan varen op zijn kennis en ervaring in de sector, vanuit een samenwerkingsgerichte houding soepel acteert in uiteenlopende situaties en zich thuis voelt in een kleine woningcorporatie in landelijk gebied. Samen met de organisatie en stakeholders geeft de directeur-bestuurder richting en sturing aan de koers en de implementatie van de ambities van Wonen Midden-Delfland.

Functie
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie in maatschappelijke, strategische, financiële, operationele en personele zin. Hij/zij geeft direct leiding aan het managementteam en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder is een verbinder die pro-actief samenwerkt met externe stakeholders en samenwerkingspartners waaronder de huurdersverenigingen, de gemeente en de toezichthouders. Vanuit een ‘van buiten naar binnen’ focus heeft de directeur-bestuurder oog voor de balans tussen de maatschappelijke opgave van de corporatie en het zorgdragen voor de financiële continuïteit van Wonen Midden-Delfland.

Opgave
-Wonen Midden-Delfland heeft in 2017 het nieuwe Koersplan 2018 – 2021 Samen op Koers vastgesteld. De directeur-bestuurder speelt in de implementatie van de doelstellingen de komende jaren een belangrijke rol.
-Wonen Midden-Delfland rond op korte termijn een nieuwe klantvisie af. De volgende en noodzakelijke stap is de implementatie van het dienstverleningsconcept dat uit deze klantvisie voortvloeit.
-De afgelopen periode is een verandering in de organisatie(cultuur) in gang gezet. De directeur-bestuurder heeft een belangrijke rol om deze veranderingen verder op te pakken en te borgen.
-Wonen Midden-Delfland is een proactieve netwerkpartner. De relaties en samenwerking met de stakeholders zijn van eminent belang. Het uitbouwen en verder vormgeven van deze relaties is van belang, in het bijzonder met de gemeente en het samenspel met de huurdersverenigingen.
-Wonen Midden-Delfland zoekt actief samenwerking met andere corporaties. De directeur-bestuurder wordt gevraagd deze samenwerkingen nader vorm te  geven en te intensiveren.
-Wonen Midden-Delfland heeft duurzaamheid als prioriteit gekozen. Er ligt een ambitieus investeringsprogramma in duurzaamheidsmaatregelen. Naast implementatie wordt van de directeur-bestuurder verwacht het voortouw te nemen in het verder vormgeven van de duurzaamheidsvisie en te vertalen in een aanpak.

Wij vragen

Opleiding
WO
Ervaring
Zeer ervaren (>7 jaar)

De ideale kandidaat:
-Heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor de bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen. De kandidaat beweegt zich soepel in uiteenlopende omgevingen.
-Is een verbindende persoonlijkheid die mensen weet te inspireren en mee te nemen. Hij/zij is in staat om op alle niveaus vertrouwen te geven.
-Is in staat om op verschillende niveaus contacten te leggen en te onderhouden. Hij/zij kan zich inleven in de problematiek van huurders en stakeholders en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
-De kandidaat voelt zich thuis in een kleine en betrokken organisatie. Strategisch denken moet worden afgewisseld met pragmatisch handelen.

Achtergrond en ervaring
-Functioneert op academisch werk- en denkniveau.
-Heeft ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke positie.
-Heeft op grond van aantoonbare kennis en ervaring binnen het volkshuisvestelijk domein een strategische visie op de maatschappelijke opdracht en is in staat de doelstellingen te realiseren.
-Heeft een visie op duurzaamheid en is in staat om deze te vertalen naar de opgave voor de corporatie.
-Beschikt over financiële en bedrijfskundige kennis en is ingevoerd in de sectorspecifieke elementen op dit gebied.
-Weet het overzicht te houden over de ontwikkelingen in de sector en is in staat om deze samen met de medewerkers te vertalen naar gevolgen en opgaven voor Wonen Midden-Delfland.
-Beschikt over een relevant netwerk en is in staat om het lokale netwerk op en verder uit te bouwen.

Wij bieden

Salaris
> € 55.000
Functiegroep
Directie/RvB/RvC
Contract
Vast
Dienstverband
Voltijds 36-40 uur
Aantal uur
36 uur

De aanstelling betreft een voltijds dienstverband. Benoeming geschiedt voor een periode van 4 jaar, met een mogelijke verlenging van vier jaar. Beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de functie en voldoen aan de in de wet vastgelegde normen. Het bruto jaarinkomen zal worden bepaald conform Wet Normering Topinkomens. Inschaling van de functie is in klasse c.


Contact

Voor meer informatie over deze vacature en de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Sophieke van Ginkel, lid Raad van Commissarissen, via telefoonnummer 06-24603749. De benoeming vindt plaats volgens de richtlijnen en procedures van de Autoriteit Woningcorporaties. De eisen daartoe staan vermeld in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (BTIV 2015), artikel 19 en de bijbehorende bijlagen met competenties en antecedenten. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Tijdschema - Sluitingstermijn reacties: zondag 4 november 2018 - Eerste ronde gesprekken: woensdag 14 november 9.00 – 15.00 uur - Tweede ronde gesprekken: 19 november 2018 16.00 – 18.00 uur Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Over Wonen Midden-Delfland

Stichting Wonen Midden-Delfland is dé woningcorporatie in de gemeente Midden-Delfland met ruim 1.600 verhuureenheden. Wonen Midden-Delfland is sterk lokaal verankerd in de drie kernen van de gemeente: Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. Wonen Midden-Delfland verhuurt goede woningen in een groene omgeving.

Onze belangrijkste maatschappelijke bijdrage is investeren in duurzame en betaalbare huizen voor mensen met een smalle beurs. Voor nu en in de toekomst. Samen met onze partners zetten wij ons in voor vitale dorpskernen met sociale betrokkenheid. Met een hechte club gedreven collega’s (ca 16) werken we enthousiast en energiek aan woonplezier Elke dag maken we met veel plezier het mogelijke ook echt mogelijk. In nauwe samenwerking met haar stakeholders streeft Wonen Midden-Delfland ernaar om zoveel mogelijk in te spelen op de wensen van haar huurders. Dit geldt voor haar woningaanbod, maar ook voor haar diensten. De corporatie is financieel gezond. De kernwaarden van de organisatie zijn gedreven, toegankelijk en met plezier. Meer informatie over Wonen Midden-Delfland is te vinden op de website www.wonenmd.nl.

Solliciteer direct