Inloggen

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Nieuwe gebruiker? Registeren

 

Uitgebreid zoeken

meer vacatures

Vacatures bij woningcorporaties

Concerncontroller (part-time 20 tot 24 uur)

Werkgever
Woonbedrijf
Plaats
Eindhoven
Plaatsingsdatum
donderdag 12 april 2018
Sluitingsdatum
zondag 22 april 2018

Solliciteer direct

Functieomschrijving

Een functie in ontwikkeling

De functie van concerncontroller is nieuw binnen Woonbedrijf Eindhoven. Door vertrek van één van de algemeen directeuren (2016) die deel uitmaakte van een tweehoofdig bestuur heeft men de topstructuur opnieuw bezien en gekozen voor een directieteam met één algemeen directeur/bestuurder en drie directeuren. Mede in het kader van onafhankelijkheid en integriteit is besloten om de functie van concerncontrolling separaat van financiën en bedrijfsvoering te beleggen en dicht tegen de algemeen directeur/bestuurder te organiseren en te positioneren. Deze nieuwe functie heeft een directe lijn met de Raad van Commissarissen. Omdat de positie nieuw is voor de organisatie, dienen inhoud, vorm, processen, procedures, draagvlak en positionering van de functie de komende jaren nog ontwikkeld en verankerd te worden. Dit vereist naast een degelijke financiële achtergrond, ruime strategische ervaring en expertise, een sterke persoonlijkheid met visie en tact, die vanuit eigen overzicht in staat is op een plezierig kritische wijze op het juiste moment, de juiste vragen te stellen. Die daarin anderen meeneemt, met hen overlegt maar ook besluiten neemt. De concerncontroller is het (financiële) geweten van de organisatie, legt inhoudelijke dwarsverbanden en persoonlijke (dwars)verbindingen, overziet consequenties en risico’s en trekt conclusies, geeft gevraagd en ongevraagd advies.  

De Concerncontroller

 • Toetst strategische directiebesluiten op interne consistentie, consistentie met vastgesteld beleid, redelijkheid en billijkheid, wanneer er sprake is van, of vermoeden van, verstrekkende financiële gevolgen;

 • Stelt jaarlijks een control- en auditplan op;

 • Laat audits uitvoeren op processen, projecten en bedrijfsvoering, waarbij functiescheiding, interne controlemaatregelen, efficiency, effectiviteit en klantgerichtheid onderwerp van onderzoek zijn. Hierbij houdt de controller rekening met de bestaande waarborgen en controles elders in de organisatie om redundantie in de uitvoering te voorkomen;

 • Laat audits uitvoeren op de ICT-systemen en richt zich hierbij met name op de betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerking en de integriteit en consistentie van informatie;

 • Voert specifieke risicoanalyses uit of beoordeelt ze. Deze beoordeling richt zich op de (financiële) impact, de waarschijnlijkheid, de beheersmaatregelen en de restrisico’s;

 • Beoordeelt de opgestelde (concept) verantwoording en de begroting, meerjarenbegroting en de jaarrekening;

 • Beoordeelt de ten behoeve van Autoriteit Woningcorporaties en WSW opgestelde verslagstaten (dVi en dPi) voorafgaand aan de afgifte van de bestuursverklaring;

 • Beoordeelt de betrouwbaarheid van tertiaalrapportages en doet verbetervoorstellen;

 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies over bovenstaande onderwerpen, onderwerpen die de volle breedte van de bedrijfsvoering betreffen en die het realiseren van de doelstellingen van de corporatie raken; 

 • Voert periodiek overleg met de Raad van Commissarissen over onderwerpen zoals audits, begroting, jaarverslag en integriteit;

 • Fungeert als "dwarskijker" en heeft aandacht voor soft controls.

Je rapporteert aan de algemeen directeur/bestuurder.

Wij vragen

Opleiding
WO
Ervaring
Zeer ervaren (>7 jaar)

Ruime ervaring op tactisch en strategisch niveau als controller of leidinggevende op het gebied van financiën en/of bedrijfsvoering. Ervaring binnen de sector is gewenst.

In staat om onafhankelijk te adviseren op een breed werkterrein; gevraagd en ongevraagd. Het betreft een functie op WO-niveau, een RA/RC titel aangevuld met specifiek op de functie afgestemde opleidingen c.q. cursussen is een pre.

Een doelgerichte en kritische controller, die oog heeft voor een effectieve communicatie en grondig te werk gaat. De veelheid aan regels waar de organisatie als woningcorporatie mee moet werken zijn als vanzelfsprekend.

Integriteit, zorgvuldigheid in handelen en transparantie zijn kernwoorden in persoonlijkheid en functioneren. Communicatie, het initiëren en onderhouden van contacten, bouwen en herstellen waar nodig van relaties is vanzelfsprekend en als persoon van nature als autoriteit geaccepteerd.

Je luistert goed en vraagt door om de échte boodschap te kunnen doorgronden. Als dat noodzakelijk is, ga je op een systematische wijze op zoek naar bijkomende informatie om het probleem te kunnen oplossen. Met de informatie die je hebt verkregen weet je tot een realistische afweging te komen.

Je beschikt over het denkvermogen om met behulp van oorzaak-gevolg analyses te ontwikkelen. Op grond daarvan doe je voorstellen voor toekomstbestendige verbeteringen van processen/procedures. Jouw optreden is gebaseerd op eigen overtuigingen en jij draagt jouw mening uit.

Competenties Woonbedrijf

Woonbedrijf kent organisatie breed drie generieke kerncompetenties: Klantgestuurd – resultaatgericht - samen-werken.

Functie specifieke competenties

- Analytisch vermogen;

- Organisatiebewustzijn; Toont besef en begrip van de structuur, cultuur, onderlinge verhoudingen en doelstellingen van Woonbedrijf en de invloed die zij kunnen hebben op situaties en thema’s die spelen;

- Communicatief vermogen; Communiceert relevante informatie op heldere en beknopte wijze. Past de boodschap aan de ontvanger aan en luistert naar de zienswijze van anderen;

- Beïnvloeden; De acties van anderen direct en indirect beïnvloeden. Maakt gebruik van helder en onderbouwde argumenten om andere te overtuigen;

- Integriteit; Vindt eerlijkheid en betrouwbaarheid erg belangrijk. Overweegt de gevolgen van handelingen en beslissingen voor betrokkenen zonder minder zakelijk te worden. Gebruikt geschikte momenten om moeilijke of gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.

 

Wij bieden

Salaris
> € 55.000
Functiegroep
Strategie en Beleid
Contract
Vast
Dienstverband
Deeltijd <24 uur
Aantal uur
20 tot 24 uur

Werken bij Woonbedrijf betekent werken in een betekenisvolle omgeving. Als Concerncontroller krijg je de mogelijkheid om écht een verschil te maken en een positieve bijdrage te leveren aan de regio.

CAO Woondiensten

 • Salarisschaal N;

 • Representatievergoeding van € 75,- netto per maand op basis van full time dienstverband;

 • Parttime dienstverband 20 tot 24 uur;

 • Keuze voor het gebruik van een laptop en smartphone;

 • Uitgebreid mobiliteitspakket (o.a. de keuze voor een leaseauto), e-Bike, e-scooter, e-auto of een OV-pas voor afspraken buiten de deur;

 • Opleidingsmogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief.

Contact

Woonbedrijf laat zich in deze procedure ondersteunen door Meet the Executive M/V, David Roelofs. Voor meer informatie kun je contact opnemen met David Roelofs, 06-20391637. De oriënterende gesprekken bij Woonbedrijf worden midden april gepland. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Over Woonbedrijf

 Een innoverende organisatie

Stichting Woonbedrijf, de grootste woningcorporatie in Zuid-Nederland, is een woningcorporatie die klant gestuurd werkt in de vijfde stad van Nederland en een aantal omliggende gemeenten. Vanuit die taak verzorgt Woonbedrijf met 400 medewerkers een grote voorraad goede en betaalbare huurwoningen (ongeveer 34.000). In buurten waar het prettig wonen is en zonder iemand uit te sluiten. Woonbedrijf is een innoverende organisatie die graag de blik naar buiten richt op haar klanten en stakeholders.

Interne organisatie

Woonbedrijf is een maatschappelijke onderneming die wordt geleid door een directieteam, bestaande uit de algemeen directeur/ bestuurder, directeur Wonen, directeur Vastgoed en directeur Financiën & Bedrijfsvoering. De algemeen directeur/ bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en geeft direct leiding aan drie directeuren, de secretaris en de concerncontroller.

 

Solliciteer direct

Filter corporatie-banen