Lid Raad van Commissarissen, met kennis van het Sociaal Domein

Parttime Siebert & Wassink
 • Twentelaan 5, 7609 RE Almelo, Nederland Op kaart bekijken
 • Geplaatst op: 24 november 2022
 • Reageer voor: 22 december 2022
E-mail vacature
 • Delen:

Vacaturedetails

 • Salaris Per uur
 • Ervaring Meer dan 5 jaar
 • Opleiding WO
 • Functiegroep Directie/RvB/RvC
 • Verloopdatum 22-12-2022

Vacaturebeschrijving

Onze opdrachtgever, Sint Joseph, is al ruim 100 jaar een vooraanstaande woningcorporatie in Almelo. Met zo’n 5.000 woningen in de gemeente Almelo en enkele in Denekamp, weet deze sociale verhuurder als geen ander dat de corporatiesector sterk in beweging is. Dat vraagt om een organisatie die hier adequaat en tijdig op anticipeert. Sint Joseph is volop bezig om de kwaliteit van haar woningen te verbeteren, het woningbezit te verduurzamen en wijken veerkrachtiger te maken. Daarnaast heeft de organisatie een uitdagende ontwikkelopgave. Samen met de gemeente Almelo en collega corporatie Beter Wonen werkt Sint Joseph aan het realiseren van de woonvisie die de gemeente heeft opgesteld. Om alle opgaves in Almelo te kunnen realiseren, gaat Sint Joseph nauw samenwerken met slagvaardige partners. Dit alles om betaalbare en kwalitatief deugdelijke woningen te blijven bieden aan woningzoekenden en huurders. Goed, veilig en comfortabel wonen moet voor iedereen mogelijk zijn en blijven.

Toezicht
De belangrijkste focus van de Raad van Commissarissen (RvC) is erop toezien dat Sint Joseph voldoet aan haar maatschappelijke taken. En in het bijzonder aan haar primaire doelstelling: adequate huisvesting bieden aan personen die aangewezen zijn op sociale huisvesting. De RvC van Sint Joseph bestaat nu uit vier leden. Idealiter zijn dit vijf leden. Deze vacature is voor het vijfde lid van de RvC. Samen vormen de toezichthouders een uitgebalanceerd team, waarbij ze elkaar aanvullen en versterken. Er is een mooie balans tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en personen afkomstig uit de non-profitsector. Van de RvC-leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helikopterview. De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze. Bij het houden van toezicht is de RvC gebonden aan de kaders zoals die zijn vastgelegd in de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties, waar de RvC zich aan heeft geconformeerd.

Sociaal maatschappelijk profiel
Voor de vacante positie binnen de RvC zoeken wij een generalistisch ingesteld persoon die kennis heeft van het sociale en maatschappelijke domein. Daarnaast is de juiste kandidaat nauw verbonden met Almelo en weet wat de actuele thema’s, de aantrekkingskracht en de uitdagingen van de stad zijn. Daarbij ziet de kandidaat de regionale samenhang en de belangen van de verschillende (regionale) netwerkpartners. Omdat de huidige RvC-leden allen ervaren zijn in toezichthoudende posities, mag de vacature ook ingevuld worden door een startende commissaris.

Verantwoordelijkheden

 • Houden van toezicht op het behalen van de (primaire) doelstellingen van de corporatie
 • Toetsen of met het vastgestelde beleid van de bestuurder de beoogde maatschappelijke effecten en resultaten bereikt worden, de identiteit en continuïteit van de corporatie behouden blijven en risico’s beheerst c.q. beperkt zijn en blijven
 • Toezicht houden op het functioneren van de bestuurder, de aan de corporatie verbonden rechtspersonen en de organisatie
 • Fungeren als klankbord voor de bestuurder

Wij vragen

 • Een academisch werk- en denkniveau
 • Een brede maatschappelijke belangstelling voor en ervaring met strategische besluitvormingsprocessen op bestuurlijk niveau
 • Affiniteit met de (regionale) volkshuisvesting en maatschappelijke trends en deze weten te vertalen naar gevolgen voor de organisatie en de sector
 • Kennis van het sociaal domein en maatschappelijke onderwerpen
 • Nauwe betrokkenheid bij de stad Almelo en algemene interesse in de lokale samenleving
 • Het eigen netwerk aan willen wenden voor ondersteuning van de bestuurder en de organisatie
 • Onafhankelijkheid en authenticiteit door scherp je mening en oordeel te formuleren, soms tegendraads en altijd met ‘een rechte rug’
 • Overtuigingskracht en besluitvaardigheid met een brede, generalistische inslag
 • Een persoon met de eigenschappen/competenties: alert, effectief, reflecterend, gericht op samenwerken, verfrissend, analytisch, eigentijdse visie, kritisch en een open vizier

Wij bieden

 • Een interessante RvC-positie binnen een evenwichtige, ervaren en laagdrempelige RvC
 • Een toezichthoudende positie bij een corporatie met stevige uitdagingen de komende jaren
 • Een organisatie met loyale en betrokken medewerkers en een inspirerende bestuurder

Bedrijfsomschrijving

Woningstichting Sint Joseph te Almelo is een middelgrote woningstichting met ongeveer 5.000 wooneenheden in haar beheer. Daarnaast verhuurt ze garages, parkeerplaatsen, kantoorpanden en winkelruimten. Sint Joseph wil betaalbare en kwalitatief goede woningen bieden.

De betrokkenheid bij de samenleving van Sint Joseph is groot. Als sociale verhuurder met een grote maatschappelijke betrokkenheid hebben zij oog en oor voor hetgeen er leeft. Wonen is immers meer dan een stapel stenen. Samen met haar partners werkt Sint Joseph aan veerkrachtige buurten en wijken. Binnen de kaders van wet- en regelgeving neemt Sint Joseph daarbij haar verantwoordelijkheid. Ook vindt er overleg plaats met andere partijen en probeert Sint Joseph door middel van samenwerking de maatschappelijke thema’s te agenderen.

Kijk voor meer informatie op: www.stja.nl

Geïnteresseerd?

Siebert & Wassink is door Sint Joseph gevraagd om de werving- en selectieprocedure voor het Lid RvC te verzorgen.

Reageren op deze functie kan uiterlijk tot 12 december 2022. De eerste gesprekken worden gevoerd door Joris Wassink van Siebert & Wassink op vrijdag 16 december en woensdagochtend 21 december. De eerste gesprekronde bij Sint Joseph is gepland op vrijdag 13 januari 2023 en de tweede gesprekronde op donderdagochtend 19 januari 2023.

De benoeming van het nieuwe RvC-lid van Sint Joseph vindt plaats conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Solliciteer via de sollicitatiebutton middels een motivatie en CV. Neem voor meer informatie contact op met Joris Wassink van Siebert & Wassink.

t: 074 – 20 20 333
m: 06 – 25 04 60 70
e: info@siebertwassink.nl

Andere interessante vacatures

Scroll naar top