Inloggen

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Nieuwe gebruiker? Registeren

 

Uitgebreid zoeken

meer vacatures

Vacatures bij woningcorporaties

Voorzitter raad van commissarissen

Werkgever
Woningstichting St. Joseph
Plaats
Stramproy
Plaatsingsdatum
vrijdag 21 juni 2019
Sluitingsdatum
zondag 7 juli 2019

Solliciteer direct

Functieomschrijving

Voor woningstichting St. Joseph te Stramproy (gemeente Weert) en Haler zoeken wij een voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Kijk voor het volledige functieprofiel op www.van-haastert.nl

De RvC bestaat uit drie personen. De RvC is werkgever, toezichthouder, adviseur/klankbord en netwerker/ambassadeur. Een belangrijke taak van de RvC is om als onafhankelijk adviseur naar de samenhang in de organisatie en haar omgeving te kijken. Zo beoordeelt de RvC of de directeur-bestuurder zijn taken goed uitvoert en geeft zij aanwijzingen indien nodig. Hierbij dient de RvC de belangen van alle bij de stichting betrokken partijen in het oog te houden. De woningstichting moet voldoende betaalbare huisvesting bieden aan de doelgroepen die ze in haar ondernemingsplan heeft omschreven. De RvC houdt expliciet toezicht op de financiële gang van zaken en zij laat zich periodiek informeren over de door de directeur-bestuurder behaalde resultaten. 

 

 

Wij vragen

Opleiding
WO
Ervaring
Zeer ervaren (>7 jaar)

In verband met het bereiken van het einde van de zittingsperiode van de voorzitter van de RvC zoekt St. Joseph een nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter beschikt over de gewenste voorzittersvaardigheden en over expertise op de volgende gebieden:

  1. Governance
  2. Financiën & Control
  3. Volkshuisvesting.

De nieuwe voorzitter is een persoon die motiveert, helder en open communiceert, luistert, gevoel heeft voor menselijke verhoudingen en die samenhang en openheid in de organisatie en bij de samenwerking met partners en stakeholders voorstaat.

Hij of zij werkt met hart voor de volkshuisvesting en is intrinsiek gemotiveerd om zich in te zetten voor de lokale en regionale maatschappelijk opgave die er ligt. En daarbij de vanzelfsprekende betrokkenheid toont!

Hij of zij zorgt mede voor (financiële) continuïteit en maatschappelijk ondernemerschap, ziet kansen en mogelijkheden en grijpt die ook aan. Gaat mogelijke diepgaande samenwerking met eerder genoemde corporaties of mogelijk andere partijen niet uit de weg en stelt daar niet de eigen positie voorop, maar de toekomst van St. Joseph.

Wij bieden

Salaris
< € 25.000
Functiegroep
Directie/RvB/RvC
Contract
Tijdelijk
Dienstverband
Deeltijd <24 uur

Het betreft een maatschappelijk rol die er toe doet. 

Als lokale huisvester draagt St. Joseph bij aan een evenwichtige lokale woningmarkt met voldoende beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Nu de beschikbaarheid en bereikbaarheid van het sociale bezit onder druk staat onder invloed van landelijk beleid, bijvoorbeeld de verhuurdersheffing, vraagt dit extra inspanning en aandacht.  

Het huisvesten van onze doelgroepen doen we in nauw overleg met de omgeving, dat wil zeggen huurders, gemeente, zorg en welzijnsorganisaties, Dorpsraad en leveranciers . St. Joseph heeft circa 21% van alle woningen in Stramproy in bezit. Er zijn geen andere corporaties actief in Stramproy. De woningstichting heeft als enige sociale huisvester een sleutelrol in het huisvesten van de primaire doelgroep.

Contact

Hein van Haastert, VAN-HAASTERT Search en Selectie, www.van-haastert.nl

Over Woningstichting St. Joseph

Woningstichting St. Joseph heeft 476 woningen in Stramproy (gemeente Weert) en Haler (gemeente Leudal) en is sterk aanwezig in de lokale gemeenschap. 

De woningstichting is er primair voor de huisvesting  van degenen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. De woningstichting wil voorzien in betaalbare huizen van goede kwaliteit voor de mensen uit de groep met een inkomen tot circa € 37.000,--, voor jongeren en starters, voor ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. De focus van de woningstichting ligt primair op de kern Stramproy in de gemeente Weert.  

Solliciteer direct

Filter corporatie-banen