Inloggen

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Nieuwe gebruiker? Registeren

 

Uitgebreid zoeken

meer vacatures

Vacatures bij woningcorporaties

Voorzitter raad van commissarissen

Werkgever
Tablis Wonen
Plaats
Sliedrecht
Plaatsingsdatum
maandag 13 mei 2019
Sluitingsdatum
vrijdag 17 mei 2019

Solliciteer direct

Functieomschrijving

Wij zoeken een kandidaat met ervaring en kennis van de volkshuisvesting en een passie voor het leveren van een bijdrage aan een fijne woon- en leefomgeving van onze huurders en de maatschappij in het algemeen.

De volledige profielschets van de RvC van Tablis Wonen staat op de website (www.tabliswonen.nl). Daar vindt u ook informatie over statuten, reglementen en andere van belang zijnde beleidsstukken.

Voor de nieuw te benoemen voorzitter gelden specifieke taken.  Hij of zij:

 • bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de Raad van Commissarissen op een professionele wijze te leiden;
 • is eerste aanspreekpunt voor de bestuurder en bereidt samen met de bestuurder de RvC-agenda voor;
 • kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren;
 • heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkhedenvan anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt; 
 • neemt beslissingen waarbij de uitkomst voorspelbaar is en het belang eenduidig.

Wij vragen

Opleiding
HBO, WO
Ervaring
Zeer ervaren (>7 jaar)

Gevraagd wordt dat de aankomend voorzitter beschikt over:

 • een generalistische basishouding en een objectieve afstandelijke opstelling ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
 • samenwerkingsgerichtheid en onafhankelijk oordeelsvermogen;
 • een hoog besef van normen en waarden en integriteit;
 • transparantie in houding en gedrag;
 • luisterend en verbindend vermogen;
 • vermogen tot zelfreflectie;
 • brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid, in het bijzonder met lokale vraagstukken en de leefbaarheid van wijken en buurten;
 • affiniteit met huurdersbelangen;
 • (bij voorkeur) binding met het werkgebied van Tablis wonen (Sliedrecht en Molenlanden).

Ook beschikt de voorzitter over de volgende kennis en ervaring:

 • kennis van en inzicht in de volkshuisvesting en het  maatschappelijke krachtenveld waarbinnen een woningcorporatie opereert;
 • kennis van governance;
 • (bij voorkeur) kennis van (processen rond) digitalisering;
 • ruime bestuurlijke ervaring, (bij voorkeur) als voorzitter in een soortgelijke organisatie;

Wij bieden

Salaris
< € 25.000
Functiegroep
Directie/RvB/RvC
Contract
Vast
Dienstverband
Deeltijd <24 uur

Contact

Belangstelling voor deze vacature kan tot uiterlijk 17 mei 2019 kenbaar worden gemaakt door een brief met motivatie, curriculum vitae en foto te mailen naar Tablis Wonen, t.a.v. bestuurs- en managementsecretariaat, e-mail: secretariaat@tabliswonen.nl. Het eerste gesprek met drie leden van onze RvC vindt plaats op woensdag 12 juni 2019. Op donderdag 20 juni 2019 vinden vervolggesprekken plaats met daarvoor in aanmerking komende kandidaten, waarbij naast leden van de RvC ook de directeur-bestuurder van Tablis Wonen aanwezig zal zijn. De kandidaat die na deze gesprekken overblijft, zal vervolgens ook kennismakingsgesprekken hebben met de huurdersorganisatie en de Ondernemingsraad. Laatstgenoemd orgaan heeft adviesrecht ten aanzien van een voorgenomen benoeming. Daarnaast is een positieve zienswijze vereist van de Autoriteit Woningcorporaties die de kandidaat toetst. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tablis Wonen, telefoonnummer (0184) 44 48 44.

Over Tablis Wonen

Tablis Wonen is een moderne woningcorporatie in Sliedrecht. Tablis Wonen verhuurt en beheert 4600 woningen in de gemeenten Sliedrecht en Molenlanden (Oud-Alblas, Wijngaarden, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en Goudriaan). We willen dat onze huurders plezierig wonen en een fijn en betaalbaar thuis hebben in een prettige woonomgeving. Ruim vijftig enthousiaste en betrokken medewerkers zetten zich hier dagelijks voor in. Tablis Wonen is gewoon plezierig, helder en betrokken!

Solliciteer direct

Filter corporatie-banen