Inloggen

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Nieuwe gebruiker? Registeren

 

Uitgebreid zoeken

meer vacatures

Vacatures bij woningcorporaties

Twee leden raad van commissarissen wonion

Werkgever
Wonion
Plaats
Ulft
Plaatsingsdatum
donderdag 11 juli 2019
Sluitingsdatum
maandag 12 augustus 2019

Solliciteer direct

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Wonion zoekt twee nieuwe leden. De vacatures betreffen:

 • de functie van voorzitter (vacature 1), en

 • die van lid met het aandachtsgebied financiën (vacature 2).

   

  Nadere informatie over de vacature(s) en de profielschets kunt u vinden op www.wonion.nl

   

  Belangstelling?

  Hebt u belangstelling voor een commissariaat bij Wonion?
  Reageer dan vóór 12 augustus op deze oproep, door het sturen per email van een brief met c.v. naar Carin Kristen, c.kristen@wonion.nl.
  Geef in uw brief aan naar welke vacature uw belangstelling uitgaat, die van voorzitter (1) of van lid met aandachtsgebied financiën (2).
  Geef ook aan of u wel of niet in aanmerking wilt komen voor voordracht door huurdersvereniging Wij Wonen.


  Vragen

 • Hebt u voorafgaand nog vragen? Bel dan met Paul van Waning, voorzitter van de
  RvC van Wonion: (06) 51 440 449, of met Ton Menke voorzitter van het bestuur van Wij Wonen: (06) 53 784 457.

Wij bieden

Salaris
< € 25.000
Functiegroep
Directie/RvB/RvC
Contract
Vast
Dienstverband
Deeltijd <24 uur

Contact

Hebt u voorafgaand nog vragen? Bel dan met Paul van Waning, voorzitter van de RvC van Wonion: (06) 51 440 449, of met Ton Menke voorzitter van het bestuur van Wij Wonen: (06) 53 784 457

Over Wonion

Wonion is een ambitieuze wooncorporatie met circa 4.000 woningen in de gemeente Oude IJsselstreek. Wij zijn een vernieuwende Achterhoekse corporatie en realiseren vanuit de maatschappelijke behoefte en in nauwe samenwerking met onze partners, duurzaam wonen in prettige buurten en wijken voor mensen die op ons aangewezen zijn. Daarbij is er extra aandacht voor zorg en welzijn.

Wonion geeft thuis

Wij willen onze klanten een thuis geven in onze mooie en dynamische Achterhoek. Het kleinschalige, groene landschap en de karakteristieke dorpen leveren een grote bijdrage aan het woongenot. Dat is iets om te koesteren. Net als het noaberschap dat zo kenmerkend is voor deze regio. Mensen in de Achterhoek zijn er voor elkaar en staan elkaar bij en daar wil Wonion bij aansluiten door de klant centraal te stellen, door de verbinding te zoeken en met elkaar te kijken naar wat nodig is om prettig wonen mogelijk te maken. We zijn een gastvrije organisatie. We kennen onze klanten, staan open voor een gesprek en zorgen ervoor dat iedereen op een laagdrempelige manier met ons in contact kan komen. We hebben aandacht voor mensen die minder zelfredzaam zijn. Samen met onze partners ondersteunen we deze mensen in hun (hulp)vraag. Wonion geeft thuis. Er liggen volop kansen voor creativiteit en innovatie doordat het accent ligt op transformatie van onze bestaande woningen in plaats van nieuwbouw.

Wonion investeert in duurzaam vastgoed

Wij gaan voor duurzaam wonen. Dit betekent dat we investeren in onze woningvoorraad, zodat die aansluit bij de eisen van de toekomstige tijd. En dit alles met oog voor mens en milieu. We werken hierbij nauw samen met partners en zoeken samen met hen naar innovatieve oplossingen om meer mogelijk te maken. We zijn vooruitstrevend als het gaat om duurzaam wonen. Zo realiseerden we in2010 al de eerste energieneutrale woningen en inmiddels bouwen we NOM-woningen, werken we aan een circulaire straat en zetten we in op de opwekking van duurzame energie, om zo onze ambitie om in 2030 een energieneutrale woningvoorraad te hebben, te realiseren. Innovatie en duurzaamheid zit in ons DNA en om dat te versterken hebben we ons bij diverse samenwerkingsverbanden en kennisnetwerkpartners aangesloten.

Wonion presteert naar vermogen

We staan voor een grote opgave als het gaat om de transformatie van onze woningvoorraad. Hier investeren we veel geld in. We zoeken de grenzen van onze besteedbare ruimte op, om onze ambities waar te maken. De mogelijke risico’s die wij hierbij lopen worden afgewogen en met ons risicomanagement dragen we zorg voor beheersing van deze risico’s.

Wonion, een maatschappijgedreven organisatie

Om in te kunnen spelen op de veranderende maatschappelijke opgaven is het nodig om midden in de samenleving te staan. Werken aan een maatschappelijke taak kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met anderen om onze doelen te bereiken. Regionaal werken we nauw samen binnen een krachtig samenwerkingsverband waarin de 3O’s (overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties) vertegenwoordigd zijn: als onderdeel van de Achterhoekse corporaties denken, praten en doen we mee aan diverse thematafels en zijn we vertegenwoordigd in de Achterhoek Board. Ook werken we binnen de gemeente Oude IJsselstreek nauw samen met onze belanghouders en betrekken we hen bij strategische keuzes en beleid. Om onze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te organiseren werken we nauw samen met collega-corporaties en ketenpartners.

Solliciteer direct

Filter corporatie-banen