Inloggen

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Nieuwe gebruiker? Registeren

 

Uitgebreid zoeken

meer vacatures

Vacatures bij woningcorporaties

Senior programmamanager benchmark & benchlearning

Werkgever
Aedes vereniging van woningcorporaties
Plaats
Den Haag
Plaatsingsdatum
donderdag 12 april 2018
Sluitingsdatum
zondag 29 april 2018

Solliciteer direct

Functieomschrijving

Het team
Het team Sectorontwikkeling & Professionalisering (19 medewerkers) stimuleert de ontwikkeling, professionalisering en innovatie van de corporatiesector. Samen met onze leden werken we aan opgaves op het gebied van verduurzaming, betaalbaar bouwen, zorg en leefbaarheid. Het helpen ontwikkelen van corporaties om nog beter hun werk te kunnen doen voor sociale huurders staat centraal.

De Aedes-benchmark
De Aedes-benchmark maakt sinds 2014 jaarlijks het verbeterpotentieel van deelnemende woningcorporaties inzichtelijk. De benchmark is inmiddels alom gerespecteerd als een instrument waarmee de sector verantwoording aflegt over haar prestaties. Het geeft een beeld over hoe corporaties presteren in vergelijking met andere corporaties. Hiermee draagt de benchmark bij aan de betrouwbaarheid van de sector.

De Aedes-benchmark vergelijkt corporaties op vijf prestatievelden. Het prestatieveld ‘Huurdersoordeel’ gaat over de tevredenheid van huurders over een aantal primaire corporatieprocessen. Het prestatieveld Bedrijfslasten gaat over de kosten (personeel, kantoor, ICT, etc) die corporaties maken om hun doelen te behalen. Het prestatieveld 'Duurzaamheid' gaat in op de energetische prestatie van de woningen en de CO2-uitstoot. Het prestatieveld ‘Onderhoud & verbetering’ gaat over de onderhoudskosten, de technische woningkwaliteit en de door de huurder ervaren woningkwaliteit. Ten slotte gaat het prestatieveld ‘Beschikbaarheid & betaalbaarheid’ om de maatschappelijke prestatie die een corporatie levert om betaalbare woningen aan te bieden.
Als onderdeel van de benchmark organiseert Aedes jaarlijks ook een omvangrijk benchlearningprogramma (85 bijeenkomsten), waarin we met corporatiebestuurders en corporatiemedewerkers het leren van elkaar stimuleren. De data uit de benchmark gebruiken we daarbij als startpunt voor een onderlinge dialoog.

De functie

De programmamanager is verantwoordelijk voor het jaarlijks realiseren van de Aedes-benchmark en het aanvullende benchlearningprogramma. Daarnaast is de programmamanager verantwoordelijk voor het in de volgende fase brengen van het programma. Dit behelst onder andere het onderbrengen van de data-opvraag in de gegevens uitvraag die jaarlijks wordt uitgevoerd door de toezichthouder en het ministerie (de dVi). Daarnaast betreft dit het doorontwikkelen van het benchlearningprogramma en de leereffecten voor corporaties te vergroten. De organisatie en doorontwikkeling van de benchmark vindt plaats in een complex politiek-bestuurlijke context. In 2018 zal de benchmark worden geëvalueerd, wat ook aanknopingspunten geeft voor deze ontwikkelslag.

De programmamanager geeft binnen het programma functioneel leiding aan het programmateam, dat bestaat uit Aedes-medewerkers en externe adviseurs (totaal +- 10 personen). Het aansturen van deze externe adviseurs, inclusief bijbehorende contractonderhandelingen, is ook de taak van de programmamanager. Daarnaast maakt de benchmark gebruik van verschillende werkgroepen met corporatiemedewerkers en bestuurders. Ook hierin heeft de programmamanager een belangrijke rol.

De Programmamanager Aedes-benchmark vraagt geen full time inzet. In perioden dat de benchmark minder tijd vraagt voer je andere (kleinere) projecten uit binnen Aedes. Deze projecten gaan bijvoorbeeld over kennisdeling en verspreiding, (big)data ontwikkeling, verbetering bedrijfsvoering bij corporaties, etc.

Wij vragen

Opleiding
WO
Ervaring
Ervaren (3-7 jaar), Zeer ervaren (>7 jaar)

• Academisch werk- en denkniveau
• IJzersterk in programma-management: je kunt meerdere (deel)projecten vlekkeloos aansturen.
• Affiniteit met benchmarking en verwerking van grote hoeveelheden data.
• Generiek gevoel voor de inhoud van de prestatievelden van de Aedes-benchmark en de corporatiesector.
• Je hebt oog voor de politieke/maatschappelijke dynamiek, en weet de mooie inzichten uit de benchmark op juiste manier te vertalen naar de buitenwereld, waardoor we nog meer impact hebben.
• Bestuurlijke sensitiviteit: zowel de inhoud/methodiek als het openbaar maken van de resultaten vraagt zorgvuldigheid en (bestuurlijk) draagvlak bij onze leden.
• Grote drive voor leren & ontwikkelen. Je hebt verstand van hoe je mensen aanzet tot leren (en gaat hierin veel verder dan alleen leren van data).
• Stevige persoonlijkheid die zijn/haar hand niet omdraait voor bijvoorbeeld een presentatie tijdens een congres of begeleiding van een sessie met directeur-bestuurders.
• Standvastig én flexibel. Zoveel leden, zoveel meningen. Zeker wat betreft de opzet en invulling van de benchmark. Zaak dus om soms de rug recht te houden, en mee te bewegen waar nodig.

Wij bieden

Salaris
> € 55.000
Functiegroepen
Staf, Strategie en Beleid
Contract
Vast
Dienstverband
Voltijds 36-40 uur, Deeltijd 32-36 uur

We bieden je een mooie functie tussen 32-36 uur per week met een richtsalaris van 5.800 euro bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. In een organisatie waarin we allemaal bezig zijn om via onze leden een verschil te maken voor 5 miljoen sociale huurders.

Samenwerking, performance en een goede sfeer staan voorop bij Aedes. Daarbij bieden we actieve aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling, en krijg je alle ruimte om initiatieven te nemen. Om je carrière gericht vorm te geven, kun je bij Aedes kiezen uit een breed aanbod van opleidingen en coachingstrajecten. Zo bieden wij de randvoorwaarden voor jouw succes.

Een pre-employment screening maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Contact

Aedes laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Klaas Molenaar of Evi Gasseling op 073-8200955.

Over Aedes vereniging van woningcorporaties

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties. Zij maakt zich sterk voor de condities waaronder de aangesloten corporaties hun werk kunnen doen. Aedes geeft voorlichting en informatie en initieert onderzoek en productontwikkeling. Aedes is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waarin ruim 28.000 werknemers dagelijks werken aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen.

De vereniging is gevestigd in Den Haag. Bij de organisatie zijn ca. 80 medewerkers werkzaam.

Solliciteer direct

Filter corporatie-banen