Inloggen

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Nieuwe gebruiker? Registeren

 

Uitgebreid zoeken

meer vacatures

Vacatures bij woningcorporaties

Manager vastgoed gooi en vechtstreek

Werkgever
De Alliantie
Plaats
Hilversum
Plaatsingsdatum
vrijdag 23 maart 2018
Sluitingsdatum
woensdag 4 april 2018

Solliciteer direct

Functieomschrijving

De functie is veelzijdig en beweegt zich op verschillende niveaus, intern en extern, en bevat een diversiteit aan rollen.

 • U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, realiseren en bewaken van de regionale portfoliovisie en vastgoedstrategie en het ontwikkelen van doelstellingen op het terrein van rendement en waardeontwikkeling op regioniveau
 • U adviseert de directie over het investeringsbeleid met betrekking tot nieuwbouwprojecten en de bestaande woningvoorraad
 • U geeft op verbindende wijze leiding aan de teams binnen de afdeling Vastgoed, bestaande uit 16 medewerkers. De teams Commercieel Vastgoed en medewerkers Wonen worden elk functioneel aangestuurd door een senior-medewerker 
 • U bent opdrachtgever voor planmatig onderhoud, verduurzaming, nieuwbouw en renovatie. De kaders waarbinnen u deze rol vervult,  zijn vastgelegd in de portefeuillestrategie, het portefeuilleplan, de meerjarenonderhouds- en de meerjareninvesteringsbegroting.
 • U heeft een interne en externe netwerkrol. U maakt deel uit van het managementteam Gooi en Vechtstreek. 

 

De opgave

De maatschappelijke opgave op het gebied van volkshuisvesting (beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid) is groot en complex. In de regio Gooi en Vechtstreek is de vraag naar sociale huurwoningen groot, terwijl er weinig ontwikkelingslocaties zijn. Zoeken naar samenwerking, creatieve oplossingen en een zekere volharding is nodig om tot resultaten te kunnen komen. Ook de verduurzamingsopgave is ambitieus en ingrijpend. Zoeken naar het optimum tussen kwaliteit, kosten, rendement, innovaties, belangen van zittende en toekomstige huurders vraagt om voortdurende aandacht. U, als manager Vastgoed, gaat zich bezighouden met Alliantiebrede vraagstukken op dit gebied in relatie tot de inrichting van de organisatie en krijgt hierin een trekkende rol. Daarnaast is een belangrijk onderdeel uw opgave het versterken van de opdrachtgevende rol.

Wij vragen

Opleiding
WO
Ervaring
Ervaren (3-7 jaar)
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring met het leidinggeven aan professionals in een complexe omgeving 
 • Aantoonbare ervaring met verander- en/of ontwikkelingsprocessen, dat wil zeggen het verder ontwikkelen en professionaliseren van de organisatie
 • Affiniteit met vastgoed
 • Affiniteit met en oog voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid

 

Persoonsprofiel

U bent maatschappelijk betrokken en heeft een scherp oog voor de doelgroep. U heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke verhoudingen en kunt goed schakelen met iedereen. En, u schakelt met gemak en plezier tussen strategische vraagstukken en dagelijkse uitvoering. U heeft een coachende leiderschapsstijl, bent een natuurlijke netwerker en gericht op samenwerking. U bent een stevige persoonlijkheid, onafhankelijk en kritisch, nieuwsgierig naar feedback. Daadkrachtig en doelgericht.

U vertaalt toekomstige in- en externe ontwikkelingen naar mogelijkheden, speelt daarop in en acteert daarnaar.
U toont ondernemerschap en initiatief; bekijkt met creativiteit kansen vanuit verschillende invalshoeken en komt hierdoor ook tot alternatieve oplossingen.


Competenties

In het leiderschapsprofiel van de Alliantie zijn zeven competenties bepaald, waarmee richting wordt gegeven aan het gewenste leiderschap:

• Visie
• Samenwerkingsvermogen
• Ondernemerschap
• Resultaatgerichtheid
• Mensgericht leiderschap
• Managen van verandering
• Persoonlijk leiderschap

Wij bieden

Salaris
> € 55.000
Functiegroep
Management
Contract
Vast
Dienstverband
Voltijds 36-40 uur

De functie is ingedeeld in CATS-schaal N conform de CAO Woondiensten, (maximaal € 7.182,-- op basis van 36 uur per week). Daarnaast kent de Alliantie uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

 

 • een vaste eindejaarsuitkering
 • mogelijkheid tot uitruil van arbeidsvoorwaarden
 • collectieve ziektekostenverzekering
 • reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer
 • mogelijkheden tot flexibel werken, waardoor een goede balans tussen werk en privé mogelijk is
 • laptop en telefoon

Medewerkers van de Alliantie zijn verplichte deelnemers in het pensioenfonds SPW.

Aanstelling geschiedt voor de periode van een jaar, met aansluitend een vast dienstverband bij voldoende functioneren.


De procedure

Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:

 

Week 12 – 4 april - Reactietermijn

9 en 10 april - Voorselectie

12  april - Kandidaatpresentatie

23 april - Gesprekken met selectiecommissie

25 april - Gesprekken met adviescommissie

Week 18 - Eventueel tweede gesprek met selectiecommissie

Week 18 - Start pre-employment screening

7 mei - Eventueel ontwikkelassessment

Nader te bepalen - Arbeidsvoorwaardengesprek


Een pre-employment screening is vast onderdeel van de procedure.

 

Contact

De Alliantie laat zich in deze procedure ondersteunen door mevrouw mr. drs. Ans Cuijpers, partner bij de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met haar opnemen via 035 – 694 8000.

Over De Alliantie

Ieder mens wil prettig wonen. De Alliantie helpt hierbij, met betaalbare en goede huizen in prettige buurten, voor haar huidige en toekomstige huurders. De Alliantie verhuurt en onderhoudt 53.000 woningen in de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. Zij voert dagelijkse reparaties uit en renoveert en verbetert haar woningen.

In het werkgebied van de Alliantie zijn lange wachtlijsten. Veel mensen met een bescheiden inkomen zijn op zoek naar een (ander) huis. De vraag naar betaalbare en goede woningen neemt de komende jaren nog verder toe. Voor die mensen bouwt en transformeert de Alliantie nieuwe  huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Een andere forse opgave de komende jaren is de verduurzaming van de bestaande huurwoningen.

Missie

De Alliantie wil mensen een thuis bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Nu én in de toekomst. Daarom werkt de Alliantie aan een gevarieerd aanbod van betaalbare, duurzame huizen in fijne buurten. Op een duurzame manier, zonder de aarde en haar natuurlijke bronnen uit te putten.


Ondernemingsplan

Het ondernemingsplan ‘Dichtbij Huis’ uit 2016 bevat concrete doelstellingen en te behalen resultaten op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. De maatschappelijke opgave verandert op dit moment met name op het gebied van duurzaamheid. Om deze reden wordt het ondernemingsplan geactualiseerd met een uitwerking van de inzet van de Alliantie op verduurzaming van de voorraad richting CO2-neutraal in 2050 en de duurzame inzet in wijken (energietransitie).

 

Het eindresultaat van de update van het ondernemingsplan, een traject dat in september gereed moet zijn, is dat de Alliantie een helder antwoord heeft op de vraag welke resultaten de komende jaren moeten worden gehaald op het gebied van duurzaamheid. Innovatie en samenwerking met anderen in slimme allianties horen daar nadrukkelijk bij. Dat is nodig, zodat bij beslissingen die het vastgoed aangaan, een integrale afweging gemaakt kan worden.

 

De organisatie

De organisatie is ambitieus en dynamisch. De 600 medewerkers zijn enthousiast en betrokken bij hun werk. De sfeer is informeel.

De Alliantie is regionaal verankerd, dat wil zeggen dat het regiobedrijf in de regio het aanspreekpunt is voor alle plaatselijke partijen. De zeggenschap ligt laag in de organisatie. Daardoor is de Alliantie, ondanks haar omvang, flexibel en slagvaardig.

De drie regiobedrijven van de Alliantie in Amsterdam/Almere, Hilversum en Amersfoort  zorgen voor betaalbare en goede woonruimte in vitale buurten. De regiobedrijven werken samen met de productiehuizen Ontwikkeling & Renovatie en met Vastgoedonderhoud. De Adviesgroep (Communicatie & marketing, P&O, Strategie & beleid en Juridische zaken), Financiën & bedrijfsvoering (waaronder ook ICT en Facilitaire zaken) en Klantenservice zijn de gecentraliseerde ondersteunende diensten. Om als slagvaardige en lenige organisatie beter in staat te zijn om de doelen op een efficiënte manier te bereiken, zijn de besturingsprincipes Samenwerken en Verantwoordelijk leidend.

Het directieteam bestaat uit twee statutair directeuren en drie regiodirecteuren. De regiodirecteuren zijn verantwoordelijk voor hun regio, maar ook voor een van de centrale diensten. Managers acteren primair binnen de eigen regio, maar kunnen daarnaast ook een Alliantiebrede taak hebben.


Organigrammen:


https://galangroep.nl/media/uploads/Organigram%20Stichting%20de%20Alliantie.pdf 

 

https://galangroep.nl/media/uploads/Organigram%20regio%20Gooi%20en%20Vechtstreek.pdf

Solliciteer direct

Filter corporatie-banen