Inloggen

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Nieuwe gebruiker? Registeren

 

Uitgebreid zoeken

meer vacatures

Vacatures bij woningcorporaties

Manager klant & vastgoed

Werkgever
Stichting WoonGoed 2-Duizend
Plaats
Reuver
Plaatsingsdatum
donderdag 16 mei 2019
Sluitingsdatum
zondag 2 juni 2019

Solliciteer direct

Functieomschrijving

Als Manager Klant & Vastgoed ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor de core-business van onze organisatie. Je stuurt de teams verhuur, leefbaarheid, vastgoed en het klant contact centrum aan. Daarbij ligt de focus voor de eerste periode op de huidige afdeling Wonen. De huidige afdeling Vastgoed is immers nog in transitie onder leiding van een interim-manager. Wanneer beide afdelingen optimaal ingericht en in rustiger vaarwater zijn beland, worden de afdelingen Wonen en Vastgoed samengevoegd tot één operationele afdeling onder jouw verantwoordelijkheid. Naar verwachting zal dit medio/eind 2020 het geval zijn.

Binnen het managementteam van WoonGoed 2-Duizend lever je een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren van het strategisch beleid van onze organisatie: het ondernemingsplan is daarbij de belangrijkste pilaar, maar daarnaast ook de portefeuillestrategie. Je vertaalt deze strategieën naar tactisch beleid in o.a. jaarplannen voor de verschillende teams.

Onze huurders – klanten – zijn ons grootste goed. Vanuit het ondernemingsplan liggen stevige ambities om onze primaire processen verder te stroomlijnen om de klantbeleving en klanttevredenheid te verbeteren. Het leveren van maatwerk waar nodig is daarbij nog een grote ontwikkelopgave. Hier ligt voor jou en je afdeling een belangrijke taak. Samen met de afdeling ontwikkel je een visie op het gebied van klantgericht werken en leefbaarheid en geef je hier uitvoering aan.

Voor het onderhoud van ons vastgoed werken we in toenemende mate met externe leveranciers: onze vastgoedpartners. De transitie naar ketensamenwerking met vastgoedpartners is reeds in gang gezet, maar moet nog verder vorm en inhoud krijgen. Jij bent hiervoor een aanjager. Je stuurt de samenwerking met gecontracteerde partners aan en bewaakt de naleving van prestatieafspraken.

Als (dienend) leidinggevende van enkele teams met diverse aandachtsgebieden zorg je voor een goede ondersteuning en coaching. Naast dat je zorgdraagt voor de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting binnen de afdeling ben je vooral verantwoordelijk voor het uitdragen van de gewenste cultuur (aansluitend bij missie, visie en kernwaarden) en weet je medewerkers te inspireren in het tonen van het gewenste gedrag (klantbejegening, samenwerking, eigenaarschap etc).

Wij vragen

Opleiding
HBO
Ervaring
Ervaren (3-7 jaar), Zeer ervaren (>7 jaar)
  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Ruime werkervaring binnen de sector is een must.
  • Ervaring met het vormgeven en verbeteren van primaire klantprocessen, leefbaarheid en het onderhoud van vastgoed.
  • Dienend leiderschap en empathisch vermogen: je durft ruimte te geven aan medewerkers. Je stimuleert hen verantwoordelijkheid (eigenaarschap) te nemen voor het creëren van verandering en uiteindelijk het succes van onze organisatie. Je inspireert medewerkers het beste uit zichzelf te halen en trots te zijn op WoonGoed 2-Duizend.
  • Analytisch vermogen en implementatiekracht: je combineert een sterke, organisatiebrede helicopterview met daadkracht en besluitvaardigheid. Je bent iemand die de regie pakt en randvoorwaarden creëert om veranderingen tot een succes te maken. Je brengt vernieuwing, bent niet bang om ongebaande paden te bewandelen en je laat niet uit het veld slaan door tegenslagen.
  • Omgevingsbewustzijn, politieke sensitiviteit en samenwerken: je bent gericht op samenwerking met interne en externe belanghouders. Je bent een teamplayer en bruggenbouwer met goede communicatieve vaardigheden, die op basis van verbinding, dialoog en vertrouwen vorm geeft aan de samenwerking met partners.
  • Professioneel: je hebt ‘feeling’ met de doelgroep en kleine woonkernen. Je kent de markt, begrijpt wat onze klanten nodig hebben en vertaalt dit naar beleid en concrete dienstverlening. Je bent kritisch op kwaliteit en niet bang om mensen hierop aan te spreken.

Wij bieden

Salaris
> € 55.000
Functiegroep
Management
Contract
Vast
Dienstverband
Deeltijd 32-36 uur
Aantal uur
32-36 uur per week uur

Een collegiale werksfeer in een kleinere organisatie (ca. 50 medewerkers) die volop in beweging is. Als gevolg van ontwikkelingen in het verleden bestaat het MT van WoonGoed 2-Duizend op dit moment uit voornamelijk interimmanagers. Deze worden in het najaar van 2019 (en voor Vastgoed in 2020) vervangen door vaste krachten. WoonGoed 2-Duizend is gevestigd in de Limburgse plaats Reuver. De organisatie is informeel, dynamisch en gericht op de toekomst. De functie van manager Klant & vastgoed is ingeschaald op basis van de CAO Woondiensten en is vacant voor ca. 32-36 uur per week.

 

Contact

Voor vragen over deze functie kun je terecht bij de heer Antoon Veldhuis, Manager Wonen a.i.. Hij is bereikbaar via 06-4613 8483. Mocht je interesse hebben in deze functie, dan kun je jouw sollicitatie (motivatiebrief en CV) uiterlijk 2 juni 2019 sturen naar sollicitatie@woongoed2-d.nl ter attentie van mevrouw Saskia van Oppen (Manager HRM a.i.).

Over Stichting WoonGoed 2-Duizend

WoonGoed 2-Duizend staat voor een uitdagende opgave de komende jaren. Als manager Klant & Vastgoed is kwaliteit van dienstverlening jouw topprioriteit. Je bent verantwoordelijk voor de primaire processen van onze organisatie: alle klantcontacten, verhuur, verkoop, leefbaarheid, onderhoud, nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. Je kent onze doelgroepen en bent in staat hun behoeften te vertalen naar eigentijdse vormen van dienstverlening. Daarbij werk je nauw samen met externe vastgoedpartners en belanghouders. Voor deze functie zoeken we een stevige maar empathische persoonlijkheid, die enerzijds een goede inhoudelijke counterpart binnen het MT is, maar daarnaast op coachende wijze leiding geeft aan medewerkers. Met een duidelijke visie  op klantbeleving, gericht op samenwerking en gezegend met een gezonde dosis humor.

 Even voorstellen

WoonGoed 2-Duizend is een woningcorporatie met een vastgoedportefeuille van ruim 6000 verhuureenheden, voornamelijk in de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Beesel en de kern Swalmen (onderdeel van gemeente Roermond).

Na een periode van voornamelijk interne gerichtheid en verscherpt toezicht, heeft WoonGoed 2-Duizend een nieuwe koers uitgezet; een koers met stevige ambities en uitdagende doelstellingen. De blik naar buiten gericht, dichtbij klanten, met trotse medewerkers, samen met partners en open en transparant handelend en communicerend.

Sinds december 2018 ligt er een nieuw ondernemingsplan. Vanuit de kern terug naar de bedoeling: dat is het devies voor de komende vier jaar. We willen onze klanten weer écht kennen, klantprocessen optimaliseren en zo veel als mogelijk maatwerk bieden. Onze rol als sociale huisvester nemen we meer dan serieus: we zijn zichtbaar in wijken en buurten, stimuleren bewoners om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en verbeteren daarmee de leefbaarheid in ons werkgebied.

Onze vastgoedportefeuille krijgt de komende jaren een flinke upgrade. Niet uitbreiden – we opereren immers in een krimpregio – maar wel verduurzamen en de kwaliteit en toegankelijkheid verbeteren.

Deze ambities vragen om een andere manier van samenwerken, zowel binnen WoonGoed 2-Duizend als daarbuiten. We leggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie en vragen medewerkers om eigenaarschap te tonen: vraagstukken oppakken en zelf verantwoordelijkheid nemen voor adequate oplossingen. Met externe dienstverleners opereren we meer en meer vanuit partnerships, daar waar dit onze dienstverlening ten goede komt.

Solliciteer direct

Filter corporatie-banen