Twee leden raad van commissarissen (voorzitter en lid RvC)

Parttime Atrivé
  • Waalreseweg 25, 5554 HA Valkenswaard, Nederland Op kaart bekijken
  • Geplaatst op: 16 maart 2023
  • Reageer voor: 16 april 2023
  • Sollicitanten: 0
E-mail vacature
  • Delen:

Vacaturedetails

  • Salaris Per maand
  • Ervaring Meer dan 5 jaar
  • Opleiding HBO / WO
  • Functiegroep Directie/RvB/RvC
  • Verloopdatum 16-04-2023

Vacaturebeschrijving

Woningbelang is een maatschappelijke onderneming die zorgt voor passende huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen. De woningcorporatie heeft in Valkenswaard en Bergeijk circa 4.300 huurwoningen en maatschappelijk vastgoed zoals gezondheidscentra en zorgwoningen. Woningbelang biedt mensen in de MRE-regio met een bescheiden inkomen huisvesting in een leefbare omgeving in Valkenswaard en Bergeijk. We dragen bij aan de bestaansmogelijkheden van deze mensen door ze te ondersteunen bij het vinden van een betaalbare, passende woning in een veilige en leefbare wijk, zodat zij hun eigen thuis kunnen realiseren. Dit doen we onder het motto “Samen (ge)woon goed”. Door het vertrek van twee leden van de raad van commissarissen komen de volgende vacatures beschikbaar:

Twee leden raad van commissarissen
(voorzitter en lid RvC)

waarvan één met expertise HR, sociale innovatie (inclusie) en organisatieontwikkeling
waarvan één met de expertise financiën/bedrijfsvoering/control

Eén van de twee nieuwe leden heeft ervaring als voorzitter of heeft bestuurlijke ervaring

Van het RvC-lid wordt het volgende verwacht

De raad van commissarissen geeft goedkeuring aan belangrijke besluiten van het bestuur en is betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en stakeholders waaronder huurders. Vanuit je expertise en ervaring ben je in staat met je collega-RvC-leden, het bestuur en stakeholders de dialoog aan te gaan om te komen tot zorgvuldige oordeelsvorming en kwalitatief goede besluitvorming. Je kunt goed luisteren en adequate vragen stellen om inzicht te verschaffen en meervoudige belangen af te wegen. Daarbij verlies je de effectiviteit en efficiency niet uit het oog en draag je bij aan het functioneren van de RvC als team.
De volledige profielschets met meer informatie over de uitdagingen van Woningbelang, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kun je HIER downloaden.

Reactie en procedure

Personen die passen in het beschreven profiel nodigen wij uit om te reageren voor 16 april. Mocht er interesse zijn in de rol van voorzitter, dan verzoeken wij om dit expliciet te vermelden. Graag een brief met CV te sturen aan Atrivé, t.a.v. Sylvia Raben, mail: sollicitatie@atrive.nl  o.v.v. voorzitter of lid RvC Woningbelang. Voor vragen kun je contact opnemen met Sylvia Raben (tel. 06 12 56 56 74) of Gerrit van Vegchel (tel. 06 52 67 01 12).

De oriënterende gesprekken met Atrivé vinden plaats in week 16 en 17 in Utrecht. De eerste ronde gesprekken vindt plaats in weken 18 en 19 bij Woningbelang.
Reacties worden zorgvuldig behandeld en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens wordt gewaarborgd. Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na advies van de ondernemingsraad en een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties.

Andere interessante vacatures