fbpx

Lid Raad van Commissarissen met een maatschappelijk profiel

Parttime Wonen Midden-Delfland
 • Langetaam 4, 3155 TG Maasland, Nederland Op kaart bekijken
 • Geplaatst op: 23 februari 2021
 • Reageer voor: 23 maart 2021
 • Sollicitanten: 0
E-mail vacature
 • Delen:

Vacaturedetails

 • Salaris Nader te bepalen
 • Ervaring Meer dan 2 jaar
 • Opleiding Anders
 • Verloopdatum 23-03-2021

Vacaturebeschrijving

Lid Raad van Commissarissen
Profiel Maatschappelijk, huurderscommissaris

Wonen Midden-Delfland
Wonen Midden-Delfland is een woningcorporatie met circa 2.100 woningen, verdeeld over de kernen Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en Maasdijk. Wonen Midden-Delfland voorziet in en werkt actief aan betaalbare huisvesting voor de mensen met de laagste inkomens. Dit doen we samen met de huurdersverenigingen HV Maasland en HV Schiphoorn, de gemeente Midden-Delfland, de gemeente Westland en ander maatschappelijke belanghouders. Per 1 januari 2021 heeft Wonen Midden-Delfland het bezit van Vestia in Maasdijk overgenomen.

Missie
Wonen Midden-Delfland verhuurt goede en betaalbare woningen in een groene omgeving. Wij bieden woonruimte aan mensen met een smalle beurs, nu en in de toekomst. Samen met onze partners zetten wij ons in voor vitale dorpskernen met sociale betrokkenheid. Het investeren in duurzame en betaalbare huizen zien wij als onze belangrijkste maatschappelijke bijdrage.

Governance
Wonen Midden-Delfland is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging en belangenbehartiger van woningcorporaties. Als lid van deze vereniging onderschrijft en hanteert Wonen Midden-Delfland de Governancecode Woningcorporaties. De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de beroepsvereniging Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en hebben zich daarmee van harte verbonden aan de naleving van de Governancecode. De code vormt de leidraad voor het handelen van de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de werkorganisatie.

Vanwege het schema van aftreden, ontstaat per 1 juli 2021 de vacature van Lid van Raad van Commissarissen, profiel maatschappelijk. Dit nieuwe lid van de RvC wordt benoemd op voordracht van de twee huurdersverenigingen.

Specifiek profiel lid Raad van Commissarissen, huurderscommissaris
Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC zoeken wij naar een ervaren toezichthouder met een maatschappelijk profiel die complementair is aan het team. Deze toezichthouder dient te beschikken over brede maatschappelijke kennis met een duidelijk zicht op de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.

Omdat deze vacature op voordracht van de huurdersorganisaties zal plaatsvinden, is affiniteit met de verschillende doelgroepen van de woningcorporatie een belangrijke voorwaarde.

Voor het profiel Maatschappelijk zoeken wij aanvullend op het algemene profiel van de Raad van Commissarissen bij voorkeur een kandidaat die:

 • binding heeft met en passie voor de maatschappelijke doelstelling van de volkshuisvesting;
 • visie heeft op en betrokken is bij ontwikkelingen in het sociale domein en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving;
 • visie heeft op de (toekomstige) rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroepen;
 • affiniteit heeft met de volkshuisvestelijke thema’s betaalbaarheid, passend toewijzen, wonen en zorg en kwetsbare doelgroepen;
 • kennis en ervaring heeft met vraagstukken te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting en leefbaarheid, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie;
 • op kan treden als een goed klankbord op maatschappelijke onderwerpen richting collega RvC leden en de organisatie, en hierbij de publieke taak van de corporatie goed weet te duiden;
 • verbindend is en teamgeest heeft;
 • intrinsieke belangstelling heeft om met de huurdersverenigingen, bewonersvertegenwoordigingen en bewoners/woningzoekenden van gedachten te willen wisselen en zich te oriënteren op wat er leeft;
 • in staat is goed contact op te bouwen en te onderhouden met de huurdersverenigingen, huurdersvertegenwoordigers en huurders;
 • inlevingsvermogen heeft in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders en doelgroepen van Wonen Midden-Delfland.
  De volledige profielschets en meer informatie over Wonen Midden-Delfland kunt u lezen op onze website www.wonenmd.nl

Solliciteren
Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid van de Raad van Commissarissen van Wonen Midden-Delfland? Dan nodigen we u graag uit om uw motivatiebrief samen met een actueel CV vóór 15 maart 2021 te sturen aan mevrouw K.E. de Graaf via AdeKoning@wonenmd.nl.

Bijlagen

Andere interessante vacatures

Scroll naar top