Directeur-bestuurder – Bazalt Wonen

Fulltime ERLY, the consulting company
 • Geplaatst op: 23 november 2022
 • Reageer voor: 30 december 2022
E-mail vacature
 • Delen:

Vacaturedetails

 • Salaris Per uur
 • Ervaring Meer dan 5 jaar
 • Opleiding HBO / WOWO
 • Verloopdatum 30-12-2022

Vacaturebeschrijving

ERLY zoekt een verbindende en inspirerende directeur-bestuurder die vanuit een scherpe visie op volkshuisvesting bijdraagt aan het realiseren van de ambities van Bazalt Wonen

Bazalt Wonen is ervan overtuigd dat iedereen een prettig huis, thuis én leven zou moeten hebben. Niet voor niets is de missie daarom: ‘een thuis beleven met Bazalt Wonen’. Om dit te realiseren wil Bazalt Wonen een krachtige, solide en prominente woningcorporatie en maatschappelijke ondernemer zijn. Dagelijks werken ruim 60 medewerkers aan de volkshuisvestelijke opgave. Dat doen zij vanuit drie kernwaarden waar iedereen uit de organisatie op aanspreekbaar is: Met aandacht en op maat, Verrassend en Samen.

De Raad van Commissarissen van Bazalt Wonen is op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder.

Profiel
De nieuwe directeur-bestuurder werkt samen met de managementteams en de medewerkers aan het realiseren van de ambities van Bazalt Wonen. Het MT van Bazalt Wonen bestaat uit de manager Markt & Maatschappij, manager Finance, Data & IT en de bestuurssecretaris. Het MT van Bouwlinie bestaat uit de manager Nieuwbouw, financieel adviseur Bouwlinie en de bestuurssecretaris. Zij werken als multidisciplinair team samen, waarin de directeur-bestuurder richting geeft aan de hoofdlijnen en vanuit een integrale benadering stuurt op resultaat. Vanuit een gedeelde opgave, maar ieder met een eigen verantwoordelijkheid. De directeur-bestuurder vervult daarin een rol als inspirerende sparringspartner voor de individuele MT leden.

De directeur-bestuurder beschikt bij voorkeur over de volgende kwaliteiten:

 • bestuurlijke ervaring: heeft ervaring met politiek, bestuurlijke en governance verhoudingen en goed gevoel voor de daarbij horende interne en externe rollen en verantwoordelijkheden;
 • regionale dynamiek: heeft gevoel bij de problematiek van platteland en dorp, de regionale dynamiek en wat dit betekent voor de opgaven van Bazalt Wonen;
 • strategische visie: heeft een strategische visie op volkshuisvesting en de uitdagingen die daar spelen;
 • exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie: brengt ervaring mee met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en heeft inzicht in het algemeen functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • samenwerking: zoekt actief samenwerking met gemeenten en andere maatschappelijke partners in de regio en opereert daarin als boegbeeld voor de organisatie;
 • netwerken: is als netwerker in staat om in korte tijd nieuwe relaties op te bouwen en bestaande relaties op een duurzame wijze verder te verstevigen;
 • visie boardroomdynamiek: heeft moderne visie op ‘boardroomdynamiek’ en invulling klankbordrol RvC: intrinsiek gemotiveerd om met de RvC samen te willen werken (open, transparante en positieve grondhouding);
 • visie bewonersparticipatie: heeft visie op bewonersparticipatie en betrekt de Huurdersverenigingen als gelijkwaardige gesprekspartner;
 • huurdersbelangen: kan zich goed verplaatsen in de problematiek van huurders, houdt het belang van huidige én toekomstige huurders voor ogen;
 • balans intern – extern: weet de balans te houden tussen aandacht voor de interne organisatieontwikkeling en het realiseren van de externe maatschappelijke ambities;
 • verbindend en inspirerend: is een verbindende en inspirerende leider die in staat is om mensen mee te nemen en draagvlak te creëren voor het eigen handelen;
 • teamspeler: toont zich als een teamspeler met een natuurlijk overwicht, die vertrouwen geeft en gebruik maakt van de kracht en professionaliteit van medewerkers in de organisatie;
 • cultuurdrager: weet als cultuurdrager het goede voorbeeld te geven in het vergroten van het lerend vermogen door ook eigen kwetsbaarheid te durven tonen.

Functie-eisen
Er wordt de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime leidinggevende ervaring en bestuurlijke kwaliteiten;
 • ervaring in samenwerking met stakeholders en onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden;
 • ervaring met bestuurlijke context en bijbehorende rollen en dynamiek;
 • een visie op de opgaven voor de volkshuisvesting;
 • kennis van en ervaring met vastgoed, acquisitie en (concept)ontwikkeling in het bijzonder;
 • ervaring met het optimaliseren van bedrijfsvoering en professionalisering van een organisatie;
 • aantoonbare betrokkenheid bij de maatschappelijke doelen van Bazalt Wonen en affiniteit met huurders.

Reactie en procedure
Bent u die verbindende en inspirerende bestuurder die Bazalt Wonen verder brengt in het realiseren van de ambities? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Karin Broekhuizen, telefoon: (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl, o.v.v. ref.nr. 59041.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Andere interessante vacatures

Scroll naar top